Ganoderma Bileşenleri: Diğer Bileşenler

24.03.2020Şifalı Mantarlar

İçindekiler
2
3

G. lucidum’un log ekili meyve gövdelerinin element analizi, fosfor, silika, kükürt, potasyum, kalsiyum ve magnezyumun ana mineral bileşenleri olduğunu ortaya çıkarmıştır. Demir, sodyum, çinko, bakır, manganez ve stronsiyum da ağır metal kurşun, kadmiyum ve cıva gibi düşük miktarlarda tespit edildi (Chen ve ark. 1998). Tanımlanamayan Ganoderma spp. yabandan toplananların % 10.2’lik bir mineral içeriğine sahip oldukları ve ana bileşenler olarak potasyum, kalsiyum ve magnezyum olduğu bildirilmiştir (Chiu ve ark. 2000). Önemli olarak, bu örneklerde kadmiyum veya cıva tespit edilmemiştir. G. lucidum ayrıca 72 ug / g kuru ağırlığa kadar selenyum içerebilir (Se; Falandysz 2008) ve büyüme substratında bulunan inorganik selenyumun % 20-30’unu selenyum içeren proteinlere biyolojik olarak dönüştürebilir (Du ve ark. 2008).

Ganoderma spp.’nin germanyum içeriğine biraz dikkat edilmiştir. Germanyum, vahşi doğadan toplanan G. lucidum meyve kütlelerinde tespit edilen mineraller arasında konsantrasyon bakımından (489 μg / g) en yüksek beşinci olmuştur (Chiu ve ark. 2000). Bu mineral ayrıca ginseng, aloe ve sarımsak da dahil olmak üzere birçok bitki bazlı gıdada milyar başına parça sırasıyla bulunur (Mino ve ark. 1980). Germanyum temel bir element olmamasına rağmen, düşük dozlarda immüno-güçlendirici, antitümör, antioksidan ve antimutajenik aktivitelerle ilişkilendirilmiştir (Kolesnikova, Tuzova ve Kozlov 1997). Bununla birlikte, G. lucidum’un germanyum içeriği, G. lucidum bazlı ürünleri tanıtmak için kullanılmış olsa da, bu elementi mantarla ilişkili spesifik sağlık yararları ile ilişkilendiren kesin bir kanıt yoktur.

G. lucidum, proteinler ve lektinler gibi rapor edilen tıbbi etkisine katkıda bulunabilecek başka bazı bileşikler içerir. Kurutulmuş G. lucidum’un protein içeriğinin% 7-8 civarında olduğu bulunmuştur, bu da diğer birçok mantardakinden daha düşüktür (Chang ve Buswell 1996; Mau, Lin ve Chen 2001). Biyoaktif proteinlerin, mycelia’dan saflaştırılmış immünosüpresif bir protein olan LZ-8 dahil G. lucidum’un tıbbi özelliklerine katkıda bulunduğu bildirilmektedir (Van Der Hem ve ark. 1995); hepatoprotektif ve antioksidan aktiviteler sergileyen bir peptit preparatı (GLP) (Sun, He ve Xie 2004; Shi, Sun ve diğerleri 2008); ve G. lucidum meyve veren gövdelerinden izole edilen 15-kDa antifungal protein, ganodermin (Wang ve Ng.2006).

Kurutulmuş mantarın karbonhidrat ve ham elyaf içeriği incelenmiş ve sırasıyla% 26-28 ve% 59 bulunmuştur (Mau, Lin ve Chen 2001). Lektinler ayrıca, mantar gövdesinden ve mantarın miselyumundan (Kawagishi ve diğerleri, 1997),% 9.3 nötr şekere sahip olan ve pronaz ile tedavi edilen hemaglütinasyon aktivitesi gösteren yeni bir 114-kDa heksamikerik lektin içeren izole edildi insan eritrositleri (Thakur ve ark.2007). Lektinler (Latince kelime legere, yani almak, seçmek anlamına gelir) enzimatik olmayan proteinler veya karbonhidratları bağlayan glikoproteinlerdir. Birçok hayvan, bitki ve mikroorganizma türü lektin üretir ve çok çeşitli işlevler sergilerler. Hayvanlarda, örneğin, lektinler çeşitli hücresel süreçlerde ve bağışıklık sisteminin işleyişinde rol oynar (Wang, Ng ve Ooi 1998).

G. lucidum’dan izole edilen diğer bileşikler, pıhtılaşma süresini geciktiren metaloproteaz gibi enzimleri; ergosterol (provitamin D2); nükleositler; ve nükleotidler (adenosin ve guanosin; Wasser 2005; Paterson 2006). Kim ve Nho (2004) ayrıca, yüksek düzeyde spesifik ve etkili geri dönüşümlü bir a-glukosidaz SKG-3 inhibitörünün G. lucidum meyve gövdelerinden izolasyonunu ve fizikokimyasal özelliklerini de tarif etmişlerdir. Ayrıca G. lucidum sporlarının, mantarın antitümör aktivitesine katkıda bulunabilecek birkaç uzun zincirli yağ asidi karışımını içerdiği bildirilmiştir (Fukuzawa ve ark. 2008).

KAYNAK: https://www.ncbi.nlm.nih.gov/books/NBK92757/